Brøk forekommer i Kumon Arithmetic D. Nøkkelen er den kontinuerlige gjentakelsen av de fire regneoperasjonene

2023-05-29

matematikk

t f B! P L

I hvilken alder er Kumon Maths D-materiellet?

Kumon Maths D tilsvarer nivået til en 10-åring.

Fra og med A-materiellet er alfabetet utformet på en slik måte at når alfabetet avanserer med én bokstav, avanserer også klassetrinnet med én bokstav. Selv om noen deler av aritmetikken ikke tar for seg formproblemer og det er en viss forskjell mellom klassetrinn og alfabet, kan alfabetet og klassetrinnet i utgangspunktet anses å korrespondere med hverandre.

I Japan finnes det også et belønningssystem som innebærer at hvis barnet ditt ligger tre trinn foran ditt barns trinn per 31. mars, får han eller hun en pokal. Hvis de har fullført D-materialet i første klasse på barneskolen, er de kvalifisert for prisen.

Hvis barnet ditt har begynt med Kumon-matematikk fra tidlig alder, kan du regne med at det er på vei til å lære mer enn klassen sin hvis det har nådd dette punktet i en alder av 7 eller 8 år.

Hva slags Kumon Math D-materiell er det?

Målene med Kumon Math D-materiellet er som følger

Å videreutvikle elevenes fire regneferdigheter opp til C-materiellet, og å utvikle regneferdighetene som er nødvendige for å lære tosifret divisjon. I tillegg tilegner de seg evnen til å dividere med to, blir kjent med antall brøker og går videre til Kumon E-materiellet.

Som et skritt på veien mot brøkregning ligger fokuset på tosifret divisjon.

La oss se nærmere på undervisningsmaterialet. Arithmetic C består av 200 utskrifter, som i grove trekk er delt inn i følgende seksjoner.

| Materialnummer | Innhold | --- | --- | 1-10 | Gjennomgang frem til C | 11-40 | 2 x 2 sifre | 41-50 | 3 x 2 sifre | 51-60 | Addisjon og subtraksjon | 61-80 | Multiplikasjon og divisjon | 81-130 | Divisjon med 2 sifre | 131-150 | Divisjon med en kvotient som er større enn 2 sifre | 151-160 | Brøkregning | 161-200 | Addisjon og subtraksjon | 161-200 | Multiplikasjon og divisjon | 131-150 | Divisjon med en kvotient som er større enn 2 sifre | 151-160 | Brøker | 161-200 | Omtrentlige divisorer | 151-160

Antall sifre i multiplikasjon og divisjon som utføres i C-materialet vil øke; etter å ha mestret tosifrede beregninger, vil du kunne gå videre til å mestre brøker etter hvert.

Hva er hovedpoengene i Kumon Math D?

Hovedpoenget med Kumon Math D er å fortsette repetisjonen av grunnleggende øvelser, noe som ikke er morsomt.

Innholdet i D-materialet er en kombinasjon av innholdet i tidligere studier.

Man kan si at nesten alle beregningene som vises i D-materialet, består av kombinasjoner av eksisterende teknikker.

For eksempel består tosifret med tosifret multiplikasjon av tosifret med ettsifret multiplikasjon og addisjon hvis man bryter ned innholdet i det skriftlige arbeidet. Brøk er riktignok et nytt begrep, men de fleste av de faktiske beregningene som utføres, selv med divisorer, er ensifrede divisorer.

I motsetning til da addisjon og multiplikasjon først dukket opp, er dette materialet designet for å utvikle seg ved å lære og kombinere tidligere ferdigheter på et høyt nivå.

Undervisningsmateriell som innebærer konstant repetisjon av det grunnleggende.

Å mestre grunnleggende utregninger på et høyt nivå er en Kumon-spesialitet. Ved å repetere utregningene grundig kan elevene gjøre dem mye raskere enn vanlig. Barn som har gjennomgått dette innholdsområdet på skolen med Kumon, kan skille seg litt ut i utregningssituasjoner.

Det er imidlertid verdt å merke seg at det ikke er spesielle teknikker som gjør utregningene raskere. Kvaliteten på utregningene deres forbedres av grundig repetisjon og rett og slett ved å løse et stort antall regneoppgaver.

Det er naturligvis ikke morsomt å øve mye og gjentatte ganger. Kumon har ingen triks for å underholde barn. Fra ditt barns subjektive synspunkt er det ikke vanskelig å forestille seg at det kan være et smertefullt materiale, med endeløs løsning av tunge utregninger.

La oss se det som en mulighet til å utvikle langsiktige studievaner.

Poenget med Kumon Math D er å fortsette å støtte barnet ditt i en vanskelig fase.

Måten du støtter barnet ditt på, avhenger av hans eller hennes personlighet. Noen barn blir oppmuntret til å bli sterkere, mens andre gjør sitt beste ved å få kjeft når de slurver. Uansett hvilken metode du bruker, bør du kommunisere med barnet ditt på en måte som oppmuntrer det til å jobbe hardt når det er vanskelig.

Det er viktig å huske på at dette er et materiale som kan jobbes med over en periode på seks måneder eller et år. Det er mindre sannsynlig at det å fiske med kortsiktige belønninger vil fungere over så lang tid.

Det er effektivt å jobbe med barnet ditt for å utvikle lysten til å gå til pulten med den hensikt å bygge opp studievaner som vil vare i mange år fremover,

QooQ