Hva slags materiale er Kumon Maths 4A Det er en enhet for å lære å skrive tall

2023-05-25

matematikk

t f B! P L

Hvilket aldersnivå er Kumon Maths 4A utviklet for?

Kumon Maths 4A er på tilsvarende nivå som 4 år.

I alle Kumon-fagene er A-materialene på tilsvarende nivå 6. Under 2 år studerer barn i et eget materiale kalt "Baby Kumon", så det er generelt trygt å anta at 2A og 3A er for 5-åringer, 4A og 5A er for 4-åringer og 6A og under er for 3-åringer ...

Hva slags undervisningsmateriell er Kumon Math 4A?

Målene med Kumon Math 4A-materiellet er som følger

Å forbedre elevenes evne til å skrive tallene 1-50, samt å utdype deres forståelse av tallfølger gjennom lesing av talltabeller og tallskriving, og å utvikle deres evne til å gå videre til 3A-materiellet. Målet for lesing av talltabeller er 100.

Selv om slaget også var viktig i 5A, er det rimelig å si at nesten alt innholdet i 4A er sentrert rundt slaget. Punkter som lesing av tall og forståelse av tallfølger testes fortsatt, men behandles som et tillegg til skriving.

La oss se nærmere på materialet. Kumon Maths 4A består av 200 utskrifter, men her er en oversikt over materialet.

| Materiellnummer | Innhold | | --- | --- | 1-40 | Numerisk sporing | | 41-100 | Goodwill opp til 10 | | 101-120 | Goodwill opp til 20 | | 121-140 | Goodwill opp til 30 | | 141-200 | Tall opp til 50 |

Alt innhold omhandler skriving av tall.

Numerisk sporing av tall

Spor og skriv tall fra 1 til 10. Illustrasjoner og hjelp med slagrekkefølge gir et godt første skritt mot å skrive tall.

Renshu opp til 10, Renshu opp til 20, Renshu opp til 30

Øv på å skrive tall i de tomme feltene i stedet for å spore dem. Tallene skrives med en modell, så målet er å kunne skrive tallformen riktig uten hjelp.

Tall opp til 50

I tillegg til å skrive tall, lærer elevene å skrive tall i form av utfyllingsoppgaver, og kombinerer ferdighetene de har tilegnet seg frem til 5A med skriveferdighetene de øvde på i 4A.

Fokuset er på å skrive tall, som vil danne grunnlaget for fremtidig læring.

Størrelsen på tallene vi dekker er den samme som før: i 5A hadde vi allerede materiale for å lese tall opp til 100, så det er ingen tall som vi ser for første gang i 4A.

I stedet må elevene fra dette tidspunktet være i stand til å skrive tallene de bare har lest så langt.

I 5A trengte du fortsatt å kunne skrive, men i stedet for å skrive tallene selv, ble du bedt om å trekke en strek gjennom rekkefølgen på tallene; i 4A skriver du tallene selv, noe som krever en mer avansert evne til å bruke håndskriften din.

Innlemme en rekke muligheter til å forbedre skriveferdighetene dine i ditt daglige liv!

For å mestre Kumon Math 4A er det viktig å innlemme skrivemuligheter i en rekke situasjoner, ikke bare i Kumon Math.

Ulike ferdigheter er nødvendig for å skrive tall.

  • Opprettholde balanse gjennom hele brevet.
  • Holde tallet innenfor rammen.
  • Huske formen og slagrekkefølgen på tallene.

På grunn av de komplekse ferdighetene som kreves, er det viktig å bruke en rekke tilnærminger i stedet for bare en effektiv tilnærming.

For eksempel er fargeleggingsbøker effektive for å øke bevisstheten om å skrive i rammen. Tegning vil skape en bevissthet om generell balanse. Tallplakater kan henges opp i huset for å hjelpe til med å huske tallenes form. Kumon Japanese og Zun Zun vil forbedre evnen til å skrive seg selv.

Kumon Math 4A er et tidkrevende område, da det krever omfattende ferdigheter. Ta deg god tid med tilnærmingen og gå videre til neste materiale.

QooQ